آموزش, آموزش دزدگیر

کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890

کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890

کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890

در این پست قصد دارم برای شما کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890 را ارائه دهم

شما با مطالعه راهنمای نصب دزدگیر gmk 890 قادر خواهید بود به آسانی آن را پراگرام یا تغییرات خود را بر روی سرور اعمال کنید.

برای خرید دزدگیر gmk  مدل ۸۹۰ از طریق لینک زیر اقدام کنید.

ورود به منوی برنامه ریزی دزدگیر gmk مدل gm890

زدن دکمه Program 👈 وارد کردن رمز ۱۲۳۴۵۶ 👈 زدن دکمه Enter

منوی انتخاب حالت عملکرد زون های سیمی در دزدگیر gmk 890

زدن کد ۱۱ تا ۱۴ (مربوط به زون های سیمی از زون ۱ الی زون ۴) 👈 انتخاب حالت کار زون سیمی  👈 انتخاب یکی از حالت های زیر 👈 زدن دکمه Enter برای ذخیره اطلاعات

دکمه ۱ 👈 حالت فوری (Immediate) یا تاخیری

دکمه ۲ 👈 حالت دینگ دانگ (فعال/غیر فعال) (پیش فرض غیر فعال)

دکمه ۳ 👈 حالت زون ۲۴ ساعته (فعال/غیر فعال) (پیش فرض غیر فعال)

دکمه ۴ 👈 حالت زون Normal open یا (N.O) / حالت زون Normal close یا (N.C) (پیش فرض N.C)

دکمه ۵ 👈 حالت اعلام حریق یا اعلام سرقت (پیش فرض اعلام سرقت)

منوی انتخاب حالت عملکرد زون های بیسیم در دزدگیر gmk 890 – راهنمای نصب دزدگیر gmk890

زدن کد ۲۱ تا ۲۴ (مربوط به زون های بیسیم از زون ۵ الی زون ۸) 👈 انتخاب حالت کار زون سیمی  👈 انتخاب یکی از حالت های زیر 👈 زدن دکمه Enter برای ذخیره اطلاعات

دکمه ۱ 👈 حالت فوری (Immediate) یا تاخیری

دکمه ۲ 👈 حالت دینگ دانگ (فعال/غیر فعال) (پیش فرض غیر فعال)

دکمه ۳ 👈 حالت زون ۲۴ ساعته (فعال/غیر فعال) (پیش فرض غیر فعال)

نگه داشتن دکمه ۴ به مدت ۴ ثانیه 👈 حذف آخرین زون بی سیم ست شده

دکمه ۵ 👈 حذف تمام زون های بیسیم ست شده

دکمه ۶ 👈 حالت اعلام حریق یا اعلام سرقت (پیش فرض اعلام سرقت)

دکمه ۷ 👈 انتخاب حالت عملکرد زون بعنوان پدال (فعال کردن انتخاب گزینه For Telephoner) (غیرفعال کردن انتخاب گزینه Normal)

نگه داشتن دکمه * 👈 اضافه کردن یا ست کردن زون بیسیم جدید

منوی مربوط به ریموت کنترل – راهنمای نصب دزدگیر gmk 890

زدن کد ۳۰ 👈 زدن دکمه Enter 👈 مشاهده عبارت Remote control  👈 انتخاب یکی از عملگرهای زیر

نگه داشتن دکمه * 👈 زدن دکمه 🔓 (قفل باز) ریموت 👈 شنیدن صدای بوق به معنای ست شدن ریموت (فرکانس ریموت کنترل ۳۱۵Mhz)

دکمه ۱ 👈 نگه داشتن به مدت ۵ ثانیه 👈 حذف آخرین ریموت ست شده

دکمه ۱ 👈 نگه داشتن به مدت ۵ ثانیه 👈 حذف همه ریموت های ست شده

منوی مربوط به تغییر حالت عملکرد بلندگوها – کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890

در این حالت شما تعیین می کنید در هنگام فعال و غیر فعال کردن دستگاه صدای آژیر از کدام بلندگو خارج گردد.

زدن کد ۳۱ 👈 زدن دکمه Enter 👈 مشاهده عبارت SP-SPIKER-SIR 👈 انتخاب یکی از حالتهای زیر با زدن هربار دکمه Enter 👈 زدن دکمه EXIT

حالت اول 👈 SIREN + بلندگوی داخلی (SIR+SPEAKER)

حالت دوم 👈 SIREN + بلندگوی داخلی + بلندگوی خارجی (SP+SIR+SPEAKER)

حالت سوم 👈 فقط بلندگوی داخلی (SPEAKER)

منظور از بلندگوی داخلی اسپیکر داخلی دستگاه است.

منظور از بلندگوی خارجی ، بلندگوی است که به ترمینال SP وصل می شود.

منظور از SIR یا SIREN آژیری است که به ترمینال SIR وصل می شود.

تنظیم مدت زمان آژیر کشیدن – کاتالوگ نصب دزدگیر GMK890

زدن کد ۳۲ 👈 مشاهده عبارت siren time 👈 انتخاب یکی از زمانهای آژیر کشیدن بین ۱ الی ۵ دقیقه با زدن هربار دکمه Enter 👈 زدن دکمه EXIT (حالت پیشفرض ۳ دقیقه)

فعال و غیرفعال کردن هشدار امنیتی قطع برق – راهنمای نصب دزدگیر GMK890

زدن کد ۳۳ 👈 مشاهده عبارت power failure 👈 انتخاب یکی از زمانهای فعال سازی هشدار امنیتی قطع برق با زدن هربار دکمه Enter 👈 زدن دکمه EXIT

حالت اول 👈 Disable 👈 غیرفعال

حالت دوم 👈 Immediate 👈 هشدار فوری قطع برق

حالت سوم 👈 نمایش گزینه ۵minutes 👈 هشدار قطع برق پس از ۵ دقیقه در صورت عدم وصل برق

حالت چهارم 👈 نمایش گزینه  ۱Hours 👈 هشدار قطع برق پس از ۱ ساعت در صورت عدم وصل برق

حالت پنجم 👈 نمایش گزینه ۲٫۵Hours 👈 هشدار قطع برق پس از ۲٫۵ ساعت در صورت عدم وصل برق

حالت ششم 👈 نمایش گزینه ۴٫۵Hours 👈 هشدار قطع برق پس از ۴٫۵ ساعت در صورت عدم وصل برق

زدن هربار دکمه # 👈 تعویض حالت هشدار قطع برق (آژیر بزند یا sms بدهد) 👈 دکمه EXIT

فعال و غیرفعال کردن حفاظت از بلندگو – راهنمای نصب دزدگیر GMK890

زدن کد ۳۴ 👈 مشاهده عبارت SP DIS CONNECT (حفاظت بلندگو) 👈 انتخاب گزینه ON(فعال) و یا OFF (غیرفعال) با زدن دکمه Enter 👈 زدن دکمه EXIT

انتخاب حالت امنیتی MODE1 یا MODE2 – دفترچه راهنمای دزدگیر GMK 890

وارد منور می شوید 👈 زدن کد ۳۵ 👈 گزینه MODE1 یا MODE2 را با زدن دکمه Enter انتخاب کنید 👈 زدن دکمه EXIT

عملکرد ریموت در MODE1

دکمه 🔒 (قفل بسته) دستگاه روشن تمام زونها فعال

دکمه 🔓(قفل باز) دستگاه خاموش و تمام زونها غیرفعال می شوند.

دکمه X🔈 دستگاه در حالت نیمه فعال ۱ قرار می گیرید و زونهای ۱ و ۲ باسیم و زون ۵ و ۶ بیسیم فعال می شود.

READ  خروجی آنالوگ CVBS

دکمه 🔔 دستگاه در حالت نیمه فعال ۲ قرار می گیرید و زونهای ۳ و ۴ باسیم و زون ۷ و ۸ بیسیم فعال می شود.

دکمه 🚗 (صندوق عقب خودرو) اگر دستگاه در حالت PULSE باشد رله ی DOOR OPEN برای یک لحظه وصل می گردد و اگر در حالت LEVEL باشد رله ی DOOR OPEN به صورت دائم وصل می گردد و باز دن دوباره دکمه مذکور رله به صورت دائم قطع می شود. خروجی رله به خود خود برق ندارد و فقط به عنوان یک کیلد عمل می کند.

عملکرد ریموت در MODE2

دکمه 🔒 (قفل بسته) زون های ۱ و ۲ باسیم و زون ۵ و ۶ بیسیم فعال می شود و با فشار مجدد دکمه 🔒 (قفل بسته) زون های ۱ و ۲ باسیم و زون ۵ و ۶ بیسیم غیرفعال می شود.

دکمه 🔓 (قفل باز) دستگاه خاموش و تمام زونها غیرفعال می شوند.

دکمه X🔈 زون ۳ باسیم و زون ۷ بیسیم را فعال می کند و با فشار مجدد دکمه X🔈 زون ۳ باسیم و زون ۷ بیسیم غیرفعال می شود.

دکمه 🔔 زون ۴ باسیم و زون ۸ بیسیم را فعال می کند و با فشار مجدد دکمه 🔔 زون ۴ باسیم و زون ۸ بیسیم غیرفعال می شود.

دکمه 🚗 (صندوق عقب خودرو) اگر دستگاه در حالت PULSE باشد رله ی DOOR OPEN برای یک لحظه وصل می گردد و اگر در حالت LEVEL باشد رله ی DOOR OPEN به صورت دائم وصل می گردد و باز دن دوباره دکمه مذکور رله به صورت دائم قطع می شود. خروجی رله به خود خود برق ندارد و فقط به عنوان یک کیلد عمل می کند.

فعال و غیرفعال کردن از طریق SMS در MODE1

ارسال کد P123456P3 👈 دستگاه روشن تمام زونها فعال

ارسال کد P123456P0 👈 دستگاه خاموش و تمام زونها غیرفعال می شوند.

ارسال کد P123456P1 👈 دستگاه در حالت نیمه فعال ۱ قرار می گیرید و زونهای ۱ و ۲ باسیم و زون ۵ و ۶ بیسیم فعال می شود.

ارسال کد P123456P2 👈 دستگاه در حالت نیمه فعال ۲ قرار می گیرید و زونهای ۳ و ۴ باسیم و زون ۷ و ۸ بیسیم فعال می شود.

فعال و غیرفعال کردن از طریق SMS در MODE2

ارسال کد P123456P11 👈 زونهای ۱ و ۲ باسیم و زونهای ۵ و ۶ بیسیم فعال می شود.

ارسال کد P123456P10 👈 زونهای ۱ و ۲ باسیم و زونهای ۵ و ۶ بیسیم غیرفعال می شود.

ارسال کد P123456P21 👈 زون ۳ باسیم و زون ۷ بیسیم را فعال می کند.

ارسال کد P123456P20 👈 زون ۳ باسیم و زون ۷ بیسیم غیرفعال می شود.

ارسال کد P123456P31 👈 زون ۴ باسیم و زون ۸ بیسیم را فعال می کند.

ارسال کد P123456P30 👈 زون ۴ باسیم و زون ۸ بیسیم غیرفعال می شود.

ارسال کد P123456P0 👈 دستگاه خاموش و تمام زونها غیرفعال می شوند.

فعال و غیرفعال کردن از طریق KeyPad در MODE1

وارد کردن کد ۳#۱۲۳۴۵۶* 👈 دستگاه روشن تمام زونها فعال

وارد کردن کد ۰#۱۲۳۴۵۶* 👈 دستگاه خاموش و تمام زونها غیرفعال می شوند.

اوارد کردن کد ۱#۱۲۳۴۵۶* 👈 دستگاه در حالت نیمه فعال ۱ قرار می گیرید و زونهای ۱ و ۲ باسیم و زون ۵ و ۶ بیسیم فعال می شود.

وارد کردن کد ۲#۱۲۳۴۵۶* 👈 دستگاه در حالت نیمه فعال ۲ قرار می گیرید و زونهای ۳ و ۴ باسیم و زون ۷ و ۸ بیسیم فعال می شود.

فعال و غیرفعال کردن از طریق KeyPad در MODE2

وارد کردن کد ۱۱#۱۲۳۴۵۶* 👈 زونهای ۱ و ۲ باسیم و زونهای ۵ و ۶ بیسیم فعال می شود.

وارد کردن کد ۱۰#۱۲۳۴۵۶* 👈 زونهای ۱ و ۲ باسیم و زونهای ۵ و ۶ بیسیم غیرفعال می شود.

وارد کردن کد ۲۱#۱۲۳۴۵۶* 👈 زون ۳ باسیم و زون ۷ بیسیم را فعال می کند.

وارد کردن کد ۲۰#۱۲۳۴۵۶* 👈 زون ۳ باسیم و زون ۷ بیسیم غیرفعال می شود.

وارد کردن کد ۳۱#۱۲۳۴۵۶* 👈 زون ۴ باسیم و زون ۸ بیسیم را فعال می کند.

وارد کردن کد ۳۰#۱۲۳۴۵۶* 👈 زون ۴ باسیم و زون ۸ بیسیم غیرفعال می شود.

وارد کردن کد ۰#۱۲۳۴۵۶* 👈 دستگاه خاموش و تمام زونها غیرفعال می شوند.

در موارد بالا کد ۱۲۳۴۵۶ کد رمز پیش فرض دستگاه برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه است که از طریق منوی ۴۲ می توان آن را تغییر داد.

انتخاب حالت عملکرد رله DOOR OPEN (حالت لحظه ای یا دائم)

وارد کردن کد ۳۶ 👈انتخاب PULSE (حالت لحظه ای) یا LEVEL (حالت دائم) با زدن دکمه Enter 👈 دکمه EXIT برای خروج و ذخیره

تنظیم تایمر رله خروجی دستگاه (رله DOOR OPEN)

اگر می خواهید در طول هفته در ساعت خاصی یک وسیله برقی را فعال یا غیر فعال کنید از این ویژگی استفاده می کنید.

این حالت دارای ۳۰ حافظه برای تنظیم زمان های مختلف تایمر می باشد.

وارد کردن کد ۳۷ 👈انتخاب حافظه ۱ الی ۳۰ 👈 دکمه Enter 👈 انتخاب ایام هفته ۰ الی ۶ 👈 تنظیم ساعت 👈 دکمه Enter 👈 تنظیم دقیقه 👈 انتخاب یکی از حالتهای ON یا OFF با زدن دکمه # 👈 دکمه Enter

 • ARM 👈 فعال در زمان تعیین شده
 • DIS ARM 👈 غیر فعال در زمان تعیین شده
 • P1 ARM 👈 فعال شدن PART1 در زمان تعیین شده
 • P1 DIS ARM 👈 غیرفعال شدن PART1 در زمان تعیین شده
 • P2 ARM 👈 فعال شدن PART2 در زمان تعیین شده
 • P2 DIS ARM 👈 غیرفعال شدن PART2 در زمان تعیین شده
 • P3 ARM 👈 فعال شدن PART3 در زمان تعیین شده
 • P3 DIS ARM 👈 غیرفعال شدن PART3 در زمان تعیین شده
 • — 👈 حذف تایمر
READ  عیب یابی دزدگیر اماکن

تغییر رمز ورود منوی تنظیمات – دفترچه نصب دزدگیر GMK890

زدن کد ۴۱ 👈 مشاهده عبارت Press ENTER 👈 زدن دکمه Enter 👈 وارد کردن رمز قدیم 👈 زدن دکمه Enter 👈 وارد کردن رمز جدید 👈 زدن دکمه Enter 👈 تکرار کردن رمز جدید 👈 زدن دکمه EXIT

توجه : رمز باید بین ۳ رقم تا ۶ رقمی باشد. پیش فرض ۱۲۳۴۵۶

تغییر رمز فعال و غیرفعال دستگاه از طریق SMS یا KeyPad – دفترچه راهنمای دزدگیر GMK890

زدن کد ۴۲ 👈 مشاهده عبارت Press ENTER 👈 زدن دکمه Enter 👈 وارد کردن رمز قدیم 👈 زدن دکمه Enter 👈 وارد کردن رمز جدید 👈 زدن دکمه Enter 👈 تکرار کردن رمز جدید 👈 زدن دکمه EXIT

برای تغییر رمز از طریق SMS کد P123456PN1234 (رمزجدیدPNرمزقدیمP👉 از چپ به راست) را به شماره درون سرور SMS کنید

توجه : در بالا ۱۲۳۴۵۶ رمز قبلی و ۱۲۳۴ رمز جدید است

توجه : رمز باید بین ۳ رقم تا ۶ رقمی باشد. پیش فرض ۱۲۳۴۵۶

تست شماره گیری شماره های وارد شده در حافظه GSM دزدگیر GMK 890

زدن کد ۵۰ 👈 انتخاب حافظه ای که می خواهید با آن تماس تست گرفته شود(از ۱ تا ۲۰) 👈 زدن دکمه Enter 👈 دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر می کند 👈 زدن دکمه Exit

وارد کردن شماره در حافظه GSM در دزدگیر GMK 890

زدن کد ۵۱ 👈 انتخاب حافظه از ۱ تا ۲۰ 👈 زدن دکمه Enter 👈 وارد کردن شماره تلفن انتخاب یکی از حالتهای R/r با کلید # و حالت D/S با کلید * 👈 زدن دکمه Enter 👈 وارد کردن حافظه بعدی یا شماره بعدی 👈 زدن دکمه Exit

توضیح در مورد حالتهای R/r/D/S

 • حالت D به معنی تماس با شماره مورد نظر در هنگام وقوع حادثه است
 • حالت S به معنی ارسال SMS به شماره مورد نظر در هنگام وقوع حادثه است.
 • حالت DS به معنی تماس و ارسال SMS به شماره مورد نظر در هنگام وقوع حادثه است.
 • حالت r به معنی امکان دسترسی به تنظیمات دزدگیر از طریق SMS ، هشدار قطع برق و وصل برق و اعلام میزان شارژ سیم کارت
 • حالت R به معنی ارسال SMS و گزارش در هنگام فعال و غیرفعال کردن دستگاه
 • حالت Rr به معنی امکان دسترسی به تنظیمات دزدگیر از طریق SMS ، هشدار قطع برق و وصل برق و اعلام میزان شارژ سیم کارت و گزارش در هنگام فعال و غیرفعال کردن دستگاه از طریق SMS

حذف تکی شماره از حافظه GSM دزدگیر GMK 890

زدن کد ۵۱ 👈 انتخاب حافظه ای که می خواهید حذف شود(از ۱ تا ۲۰) 👈 زدن دکمه Enter 👈 زدن دکمه CLEAR 👈 زدن دکمه Enter 👈 زدن دکمه Exit

حذف تمام شماره ها از حافظه GSM دزدگیر GMK 890

زدن کد ۵۲ 👈 مشاهده Erase ALL 👈 زدن دکمه Enter 👈 نگه داشتن دکمه ۱ به مدت ۵ ثانیه 👈  مشاهده Erase OK 👈 زدن دکمه Exit

تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ

زدن کد ۵۳ 👈 مشاهده Inquiry Code 👈 وارد کردن کد دستوری گرفتن میزان شارژ 👈 زدن دکمه Enter

 • کد #۱۱*۱۴۰* برای اطلاع از میزان شارژ همراه اول
 • کد #۱*۱۴۱* برای اطلاع از میزان شارژ ایرانسل
 • کد #۱۴۰* برای اطلاع از میزان شارژ رایتل

نکته برای درست عملکردن این قیمت ابتدا باید سیم کارت را قبل از گذاشتن بر روی دستگاه فعال نموده و حتما زبان آن را بر روی انگلیسی قرار دهید؛ برای تغییر زیان در سیم کارت ها می توانید از راه زیر اقدام کنید.

تغییر زبان در سیم کارت های مختلف

تغییر زبان در سیم کارت همراه اول 👈 تماس با ۹۹۹۰ 👈 گرفتن شماره ۳ برای انتخاب زبان 👈 گرفتن شماره ۲ برای انتخاب زبان انگلیسی

تغییر زبان در سیم کارت ایرانسل 👈 گرفتن کد #۵۵۵* 👈 گرفتن شماره ۴ 👈 گرفتن شماره ۳ 👈 گرفتن شماره ۲ برای انتخاب زبان انگلیسی

تغییر زبان در سیم کارت رایتل 👈 گرفتن کد #۷۲۰* 👈 گرفتن شماره ۷ 👈 گرفتن شماره ۱ 👈 گرفتن شماره ۳ برای انتخاب زبان انگلیسی

تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت از طریق SMS یا KeyPad

زدن کد ۵۵ 👈 مشاهده Inquiry Code 👈 وارد کردن کد دستوری گرفتن میزان شارژ 👈 زدن دکمه Enter

 • کد ##*۱۴۰* برای اطلاع از میزان شارژ همراه اول
 • کد #*۱۴۱* برای اطلاع از میزان شارژ ایرانسل
 • کد #*۱۴۰* برای اطلاع از میزان شارژ رایتل

مشاهده میزان شارژ از طریق KeyPad

زدن کد ۵۶ 👈 وارد کردن کد رمز شارژ 👈 زدن دکمه Enter

شارژ سیم کارت از طریق KeyPad

زدن کد ۵۷ 👈 مشاهده میزان شارژ بعد از چند ثانیه

انتخاب حالت تحریک سطحی یا تحریک لحظه ای

زدن کد ۵۸ 👈 انتخاب گزینه Level Dialer یا گزینه Edye Dialer را با زدن دکمه Enter انتخاب کنید 👈 زدن دکمه EXIT

حالت Level Dialer (تحریک سطحی) تا زمانی که آلارم دستگاه ادامه دارد دستگاه به شماره گیری ادامه می دهد.

READ  نکات مهم نصب دزدگیر وایرلس

حالت Level Dialer (تحریک لحظه ای) چنانچه دستگاه برای یک لحظه آلارم بزند دستگاه یک بار تمام شماره های وارد شده در حافظه را شماره گیری می کند.

فعال و غیر فعال کردن گزارش ورود و خروج محرمانه

وارد منور می شوید 👈 زدن کد ۵۹ 👈 گزینه ON یا OFF را با زدن دکمه Enter انتخاب کنید 👈 زدن دکمه EXIT

ضبط پیغام ویژه اعلام حریق

زدن کد ۶۰ 👈 مشاهده ENTER=REC و ESC=EXIT زدن دکمه Enter برای ضبط پیغام 👈 زدن دکمه ENTER در پایان پیغام

ضبط پیغام ویژه اعلام سرقت

زدن کد ۶۱ 👈 مشاهده ENTER=REC و ESC=EXIT زدن دکمه Enter برای ضبط پیغام 👈 زدن دکمه ENTER در پایان پیغام

پخش پیغام ویژه اعلام سرقت

زدن کد ۶۲ 👈 مشاهده ENTER=PLAY و ESC=EXIT زدن دکمه Enter برای پخش پیغام

پخش پیغام ویژه اعلام حریق

زدن کد ۶۳ 👈 مشاهده ENTER=PLAY و ESC=EXIT زدن دکمه Enter برای پخش پیغام

قابلیت امنیتی برای فراموش کردن فعال سازی دستگاه

در این حالت اگر طی یک ساعت هیچ کدام از چشمی ها تحریک نشود یک پیغام حاوی متن زیر برای شما ارسال می گردد

یاد آوری : کاربر گرامی سیستم حفاظتی شما طی یک ساعت گذشته غیر فعال می باشد

وارد کردن کد ۶۴ 👈 انتخاب گزینه report on یا report off را با زدن دکمه Enter 👈 زدن دکمه EXIT

حفاظت دو برابر

در این حالت حتما باید در علاوه بر زدن دکمه ریموت رمز را از طریق کیپد حداکثر تا ۱۵ ثانیه وارد کنید و در صورتی که رمز را وارد نکنید دستگاه آژیر می زند.

وارد کردن کد ۶۵ 👈 گزینه ON یا OFF را با زدن دکمه Enter انتخاب کنید 👈 زدن دکمه EXIT

تنظیم ساعت

وارد کردن کد ۷۰ 👈 تنظیم ساعت 👈 دکمه Enter 👈 تنظیم دقیقه 👈 دکمه Enter

برای حذف ساعت یا دقیقه از دکمه CLEAR استفاده کنید.

تنظیم تایمر برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در زمان های دلخواه

اگر می خواهید در طول هفته در ساعت خاصی دستگاه فعال یا غیر فعال گردد از این ویژگی استفاده می کنید.

این حالت دارای ۳۰ حافظه برای تنظیم زمان های مختلف تایمر می باشد.

وارد کردن کد ۷۱ 👈انتخاب حافظه ۱ الی ۳۰ 👈 دکمه Enter 👈 انتخاب ایام هفته ۰ الی ۶ 👈 تنظیم ساعت 👈 دکمه Enter 👈 تنظیم دقیقه 👈 انتخاب یکی از حالتهای زیر با زدن دکمه # 👈 دکمه Enter

 • ARM 👈 فعال در زمان تعیین شده
 • DIS ARM 👈 غیر فعال در زمان تعیین شده
 • P1 ARM 👈 فعال شدن PART1 در زمان تعیین شده
 • P1 DIS ARM 👈 غیرفعال شدن PART1 در زمان تعیین شده
 • P2 ARM 👈 فعال شدن PART2 در زمان تعیین شده
 • P2 DIS ARM 👈 غیرفعال شدن PART2 در زمان تعیین شده
 • P3 ARM 👈 فعال شدن PART3 در زمان تعیین شده
 • P3 DIS ARM 👈 غیرفعال شدن PART3 در زمان تعیین شده
 • — 👈 حذف تایمر

تنظیم تاریخ

وارد کردن کد ۷۲ 👈 تنظیم سال 👈 دکمه Enter 👈 تنظیم ماه 👈 دکمه Enter 👈 تنظیم روز 👈 دکمه Enter

برای حذف سال ، ماه ، روز از دکمه CLEAR استفاده کنید.

تنظیم ایام هفته

وارد کردن کد ۷۳ 👈 انتخاب روز هفته از طریق وارد کردن عدد ۰ الی ۶ 👈 دکمه Enter

عدد ۰ به معنی شنبه ، عدد ۱ به معنی ۱شنبه ، عدد ۲ به معنی ۲شنبه ، عدد ۳ به معنی ۳شنبه ، عدد ۴ به معنی ۴شنبه ، عدد ۵ به معنی ۵شنبه و عدد ۶ به معنی جمعه

مشاهده اتفاقات و روئیت وقایع

وارد کردن کد ۷۴ 👈 مشاهده وقایع ثبت شده در دستگاه از طریق زدن دکمه * یا # 👈 دکمه ESC برای خروج از منوی ذکر شده

مشاهده گزارشهای از قبیل : روئیت زمان ورود و خروج افراد داری ریموت ، گزارش فعال شدن آلارم به یکی از دلایل قطع بلندگو ، فعال شدن یکی از زونها ، هشدار قطع برق و…

دستگاه داری ۶۰ حافظه برای ثبت وقایل می باشد.

فراموشی رمز فعال و غیرفعال کردن از طریق SMS یا KeyPad دزدگیر GMK890

در صورت فراموشی رمز فعال و غیر فعال کردن از طریق SMS یا KeyPad دزدگیر GMK890 برای ریست پسورد باید از راه زیر عمل کرد.

در حالی که برق دستگاه وصل است دکمه Default را ۷ ثانیه نگه دارید تا پیغام RESET PASSWORD برروی LCD دستگاه مشاهده شود بدین ترتیب رمز پیشفرض ۱۲۳۴۵۶ جایگزین میگردد.

ریست کلی و بازگشت به تنظیمات کارخانه ای دزدگیر GMK 890

ریست کلی و بازگشت به تنظیمات کارخانه ای در دزدگیر GMK 890 به دو روش انجام میشود.

 1. برق و باطری را در آورید دکمه Default را نگه دارید برق را وصل کنید و دکمه Default را تا ۱۲ ثانیه رها نکنید تا تا پیغام RESET OK بر روی LCD دستگاه مشاهده شود.
 2. در حالی که برق و باطری وصل است دکمه Reset و Default را به صورت همزمان نگه دارید سپس دکمه Reset را رها نکرده و به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا پیغام Erasing برروی LCD دستگاه مشاهده شود.

در صورتی که بعد از نصب دستگاه بر روی LCD دستگاه حروف ناقص یا درهم ریخته مشاهده شد دکمه Reset را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید

نوشته های مشابه

14 دیدگاه در “کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890

 1. اردشیر گفت:

  دزدگیرGmk890دارم با smsفعال وغیرفعال نمیشه لطفا راهنمایی کنید

  1. anahita aayani گفت:

   درود
   زبان سیم کارت رو عوض کنید
   موجودی سیم کارت رو چک کنید
   از آنتن دهی سیم کارت مطمئن بشد

 2. هادی گفت:

  باسلام.وقتی ازجلو سنسور رد میشیم سنسور تحریک میشود وبعداز تحریک یه آلارمی به صدا درمیاد .چطور غیرفعالش کنیم

  1. با درود
   زون دینگ دانگ رو فعال کردید بعد از بررسی اینکه کدام زون فعال روی دینگ دانگ رفته با رفتن توی منوی تنظیمات زون دستگاه جی ام کا 890 تنظیمات زون را روی حالت NC یا نرمالی کلوز قرار دهید

   1. جعفر گفت:

    با سلام
    لطفاً روش نصب رله بر روی gmk890را با کاتالوگ توضیح بدهید ممنون
    رله مخصوص را تهیه کرم وقتی فیش مخصوص.را به دزدگیر وصل میکنم از طریق برنامه جواب نمیده با تشکر

    1. عکس از دستگاه بفرستید و عکس از برد رله تون

 3. خاموشی گفت:

  با سلام
  دزدگیر عیب ندارد اما هنگام به صدا در آمدن آلارم اس ام اس نمی فرستد سیم کارت فعال است و شارژ هم دارد،
  Disarm all zones, sim error , روی صفحه نمایش داده میشه

  1. سیم ارور یا خطای سیم کارت معمولا به علت مشکل در سیم کارت یا مشکل در ماژول سیم کارت به وجود می یاد
   با نماینده شهرتون تماس بگیرید ماژول سیم کارت تعویض یا تعمیر بشه مشکلتون حل می شه

 4. وحید گفت:

  با سلام چطور میتونم زمان فعال یا غیر فعال کردن سیستم دزدگیر صدای تک آژیر یا دو آژیر رو سایلنت کنم؟

  1. از طریق منوی 31 می تونید این کار رو در دزدگیر gmk انجام بدید
   منوی مربوط به تغییر حالت عملکرد بلندگوها – کاتالوگ نصب دزدگیر gmk890
   در این حالت شما تعیین می کنید در هنگام فعال و غیر فعال کردن دستگاه صدای آژیر از کدام بلندگو خارج گردد.
   زدن کد ۳۱ 👈 زدن دکمه Enter 👈 مشاهده عبارت SP-SPIKER-SIR 👈 انتخاب یکی از حالتهای زیر با زدن هربار دکمه Enter 👈 زدن دکمه EXIT
   حالت اول 👈 SIREN + بلندگوی داخلی (SIR+SPEAKER)
   حالت دوم 👈 SIREN + بلندگوی داخلی + بلندگوی خارجی (SP+SIR+SPEAKER)
   حالت سوم 👈 فقط بلندگوی داخلی (SPEAKER)
   منظور از بلندگوی داخلی اسپیکر داخلی دستگاه است.
   منظور از بلندگوی خارجی ، بلندگوی است که به ترمینال SP وصل می شود.
   منظور از SIR یا SIREN آژیری است که به ترمینال SIR وصل می شود.

 5. عارف گفت:

  سلام
  دزدگیر GMK890 دارم که زبان صفحه نمایش تغییر است چطوری دوباره انگلیسی کنم آن را ؟ منظور از صفحه نمایش روی دستگاه یه LCD کوچک است زبان آن تغییر کرده است .

  1. متاسفانه اطلاعاتی در این مورد ندارم می تونید با شماره پشتیبانی شزکت که توی دفترچه راهنما یا کارت گارانتی نوشته تماس بگیرید

 6. محمد گفت:

  دستگاه ۸۹۰ دارم پیامک از دستگاه برام میاد هی می‌نویسه اعلام خطر
  ولتاژ کیپد قطع شده رسیدگی کنید و بعدش زون یکم روشن میشه و خاموش نمیشه تا حدود یک ساعت اینجوری میشه و دوباره درست میشه باطری دستگاه رو هم عوض کردم گفتم شاید خراب باشه ولی بازم اینجوریه لطفاً راهنماییم کنید ممنونم خود نماییدگی شهرمونم آوردم نگاه ش کرد هر دفعه ازم صدور پنجاه تومان گرفت ولی هی بهونه میاره و میگه نمیدونم باس از شرکتش بپرسم و هی ما رو میپچونه خسته امون کرده ممنون میشم بگید ایرادشو مرسی

  1. تماس بگیرد
   شماره شرکت رو بدم خدمتتون با شرکت خودتون در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید