آموزش, آموزش درب اتوماتیک

کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

در این مقاله به بررسی کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی پنج کانال میپردازیم.

ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال

 • تنظیم زمان عملکرد موتور
 • قابلیت حفظ برنامه ریزی ریموت های لرن شده هنگام قطع برق
 • قابلیت اتصال لیمیت سوئیچ الکترونیکی جهت تشخیص مانع در هنگام بسته شدن کرکره
 • قابلیت انتخاب عملکرد مرکز کنترل به صورت 5-CH یا 1-CH
مشخصات فنی مرکز کنترل کرکره برقی

مشخصات فنی مرکز کنترل کرکره برقی پنج کانال

تشریح نحوه عملکرد مرکز کنترل در کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

پس از سیم بندی صحیح دستگاه طبق نقشه مرکز کنترل، به موارد زیر توجه داشته باشید؛

 • LED مرکز کنترل به محض روشن شدن 2 ثانیه روشن میماند. سپس در حالت کارکرد عادی قرار میگیرد.
 • مرکز کنترل دارای دو روش عملکرد 5-CH یا 1-CH است:
 1. مد 5-CH : در این مد برای بالا بردن، پایین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از دکمه های روی ریموت کنترل بتا که با مرکز کنترل لرن شده است، استفاده میشود. در این حالت دکمه ریموت به صورت بالا، ایست، پایین عمل خواهد کرد.
 2. مد 1-CH : در این مد، مرکز کنترل با سه دکمه ریموت کنترل عمل خواهد کرد. به این ترتیب که دکمه های B جهت بالا بردن (up)، A جهت پایین آوردن (down) و C به عنوان ایست (stop) عمل خواهند کرد.

تشریح نحوه عملکرد لیمیت سوئیچ الکترونیکی در کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

در صورت برخورد کرکره با مانع در حین پایین آمدن، 2 تیغه انتهایی کرکره که لیمیت سوئیچ الکترونیکی روی آن ها نصب شده است، در همان لحظات اولیه برخورد، فشرده می شوند و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. به محض دریافت این سیگنال، مرکز کنترل برای افزایش ایمنی، حرکت کرکره را متوقف می نماید. با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل، کرکره به سمت بالا هدایت میگردد. بنابراین از بروز آسیب های جدی  خسارت به اشیاء جلوگیری خواهد شد.

نحوه لرن کردن ریموت

 • دکمه ی لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع میرود. سپس دکمه را رها کنید.
 • دکمه مورد نظر ریموت بتا را (دکمه ای که در حالت 5 کانال قصد کار کردن با آن را داریم) فشار داده و به مدت یک ثانیه نگه دارید. لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع تایید میشود.

نحوه لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا

لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی همانند لرن کردن ریموت کنترل است.

 • دکمه ی لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زدن سریع میرود. سپس دکمه ی لرن را رها کنید.
 • اهرم کنتاکت لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا (فرستنده) که میخواهید با دستگاه لرن شود را فشار داده و به مدت یک ثانیه نگه دارید. لرن شدن لیمیت سوئیچ با چهار بار چشمک زدن سریع تایید میشود.

نحوه پاک کردن حافظه مرکز کنترل در کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

 • دکمه ی لرن را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
 • LED پس از چند بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن میماند.
 • پس از رها کردن دکمه ی لرن، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع تایید میشود.

تذکر : بعد از پاک کردن کل حافظه، زمان عملکرد موتور سه دقیقه برنامه ریزی میشود. ( برای تغییر دادن این زمان به نحوه تنظیم زمان عملکرد موتور مراجعه کنید) همچنین مد عملکرد مرکز کنترل در حالت 5-CH قرار میگیرد.

تغییر مد عملکرد مرکز کنترل در کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

 • دکمه ی TIME را فشرده و به مدت ده ثانیه نگه دارید.
 • LED پس از چند بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن میماند. دکمه TIME را رها کنید. در صورتی که پس از انجام مراحل فوق LED سه بار چشمک بزند، مرکز کنترل در مد 5-CH عمل خواهد کرد و در صورتی که LED شش بار چشمک بزند، مرکز کنترل در مد 1-CH عمل خواهد کرد. با تکرار مراحل فوق یکی از مدهای کاری قابل انتخاب میباشد.
تغییر مد عملکرد مرکز کنترل کرکره برقی

تغییر مد عملکرد مرکز کنترل کرکره برقی پنج کانال

نحوه تنظیم مدت زمان عملکرد موتور در کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

 • ابتدا کرکره را تا انتها پایین آورده و دکمه ی TIME روی مرکز کنترل را 0.5 ثانیه فشار داده و رها کنید. LED شروع به چشمک زدن سریع میکند.
 • دکمه ی ریموتی که به مرکز کنترل لرن شده را یک بار فشار دهید تا کرکره کاملا بالا برود.
 • پس از آن که کرکره کامل باز شد، دکمه ی ریموت را یک بار دیگر فشار دهید.

این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع میشود.

تذکر : تعیین مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام میشود و حتما میبایست میکروسوئیچ موتور نیز برای حفاظت بیشتر تنظیم گردد.

نحوه نصب لیمیت سوئیچ الکترونیکی

نحوه نصب لیمیت سوئیچ الکترونیکی مرکز کنترل کرکره برقی

لیمیت سوئیچ ها در دو طرف 2 تیغه انتهایی کرکره نصب میشوند. پایه محرک لیمیت سوئیچ (1) روی لبه ی تیغه ی بالایی کرکره و قسمت فرستنده سیگنال (2) روی لبه ی پایینی تیغه کرکره نصب میشود. درصورتیکه کرکره در زمان پایین آمدن به مانعی برخورد کند، فاصله ی بین دو تیغه کرکره جمع شده و پایه ی محرک لیمیت سوئیچ، اهرم فرسنده (3) را تحریک کرده و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. مرکز کنترل به محض دریافت سیگنال، حرکت کرکره را متوقف خواهد کرد. با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل، کرکره به سمت بالا هدایت میگردد. بنابراین از بروز آسیب های جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهد شد.

نمای فنی مرکز کنترل و راهنمای سریع برنامه ریزی در کاتالوگ مرکز کنترل کرکره برقی

نمای فنی مرکز کنترل و راهنمای سریع برنامه ریزی

نمای فنی مرکز کنترل کرکره برقی و راهنمای سریع برنامه ریزی

دیدگاهتان را بنویسید