آموزش, آموزش درب اتوماتیک

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک بازویی اکسترا

در این مقاله به بررسی کاتالوگ برد جک اکسترا میپردازیم.

در این کاتالوگ، چگونگی نصب و راه اندازی برد جک اکسترا همراه با تصویر، توضیح داده شده است.

کاتالوگ برد جک اکسترا – توصیف:

ابعاد بدنه و سوراخ های نصب

کاتالوگ برد جک اکسترا

ابعاد بدنه و سوراخ های نصب

اجزای اصلی

۱ـ ترانس

۲ـ لامپ پاور

۳ـ LEDهای هشدار دهنده

۴ـ صفحه نمایش

۵ـ دکمه های برنامه دهی

۶ـ ترمینال های اتصالات

۷ـ ترمینال برق اصلی

۸ـ فیوز ۱۰AFموتور ۱

۹ـ فیوز ۱۰AFموتور ۲

۱۰ـ فیوز ۳AF فلاشر و خروجی ۲۴V

۱۱ـ فیوز ۳AF قفل

۱۲- فیوز اصلی ۳AF

۱۳ـ پیچ برد

۱۴ـ سوکت آنتن

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – اجزای اصلی برد

* قبل از فعال کردن سیستم جهت اتصالات، برق اصلی و باتری را قطع کنید.

در هنـگام کـار LED مـربـوط به  PH1, PH2, Stop, 1L, 2L, Encoder 1,2 روشن میشود.

LED های هشدار دهنده

هر ترمینال ورودی مجهز به یک نشانگـر LED در کنار آن میباشد.

کاتالوگ برد جک اکسترا – اتصال کابل های الکتریکی:

نوع و اندازه کابل

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – نوع و اندازه کابل

توجه داشته باشید که اگر طول کابل ها با اندازه جدول فوق تفاوت پیدا کرد شما باید، اندازه کابل ها را بر اساس جریان مصرفی تجهیزات جانبی، بر طبق استاندارد CE 60204 محاسبه کنید.

برای اتصال، طول سیم و اندازه سیم می بایست طبق جدول بالا انتخاب شود.

اتصال ترمینال ها

توجه: اسم های درج شده روی ترمینال ها مختصر میباشند. لطفاً برای مشاهده اسم کامل به نوشتۀ روی برد توجه کنید.

برق برای لوازم جانبی

کاتالوگ برد جک اکسترا

چراغ فلاشر

لامپ فلاشر ۲۴v-25w در طی باز  و بسته شدن درب فلاش میزند، این زمان شامل زمان باز شدن، زمان اتوماتیک بستن و زمان بسته شدن میباشد.
اگر اتوماتیک بستن صفر (غیرفعال) باشد، فلاشر فقط در زمان بازشدن و بسته شدن فلاش میزند.

هرگز ترمینال GND و COM را به یکدیگر متصل نکنید.

ترمینال ۱ و ۲

ترمینال ۱ و ۲ یک کلید است که میتوان آن را به ۳ حالت زیر برنامه ریزی کرد.

(ماکزیمم جریان خروجی برای این خروجی A3 میباشد).

۱ـ دائم:

در این حالت خروجی ۱ و ۲ با دکمۀ سوم ریموت فرمان میگیرد و به صورت دائم (Latch) عمل میکند.

۲ـ لحظه ای:

در این حالت خروجی ۱ و ۲ با دکمۀ سوم ریموت فرمان میگیرد با این تفاوت که در این حالت به صورت لحظه ای عمل میکند. (زمان حالت لحظه ای قابل تنظیم میباشد).

۳ـ لامپ پارکینگ:

در این حالت خروجی ۱ و ۲ از ریموت فرمان نمیگیرد. در این حالت خروجی ۱ و ۲ جهت سوئیچ کردن لامپ پارکینگ استفاده میشود. وقتی درب ها کامل بسته شدند، خروجی ۱ و ۲ مدت زمانی را وصل مانده و سپس قطع میشوند (این مدت زمان قابل تنظیم است).

جهت اتصال لامپ پارکینگ نول لامپ مستقیم وصل شده و فاز از طریق ترمینال ۲ و ۱ قطع و وصل میشود.

توضیح ترمینال ۶ پین ورودی

۱L: اگر این ترمینال به ترمینال GND به مدت ۱ ثانیه وصل شود، درب به صورت تک لنگه باز میشود.

۲L: اگر این ترمینال به ترمینال GND به مدت ۱ ثانیه وصل شود. درب به صورت دو لنگه باز میشود.

Stop: : این ترمینال جهت نصب کلید Stop استفاده میشود که با ترمینال  GND به صورت NC مشترک میشود. اگر این ترمینال باز شود، سیستم کلاً از کارافتاده و روی نمایشگر عبارت ترمینال استوپ باز است نمایان میشود.

PH2(Open): : این ترمینال مربوط به کنتاکت چشم دوم (Open) است که باید با ترمینال GND مشترک شود

(کنتاکت چشـم را به ترمینالهای GND و PH به صورت NC وصل کنید).

(در این حالت هنگامی که درب ها در حالت بـاز شدن هستنـد اگر چشم عمل کند دربها دستور توقف یا بسته شدن میگیرند. اما در حالت بسته شدن عکس العملی از خود نشان نمیدهند.)

PH1(Close): این ترمینال مربوط به کنتاکت چشم اول (Close) است که باید با ترمینال GND مشترک شود

(کنتاکت چشـم اول را به ترمینالهای GND و PH به صورت NC وصل کنید).

(در این حالت هنگامی که درب ها در حالت بسته شدن هستنـد، اگر چشم عمل کند درب ها دستور توقف یا باز شدن میگیرند. اما در حالت باز شدن عکس العملی از خود نشان نمیدهند.)

کاتالوگ برد جک اکسترا

فرمان های دستی

کلید دستی یا شاسی فشاری را (N.O) به شکل توضیـح داده شده در نقشه به سیستم متصل کنید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

اتصال موتور و انکودر

ترمینالهای M و N و E روی پانل اصلی عیناً به ترمینال های مشابه داخل جک ها متصل میشود.

(توجه داشته باشید که موتورها، DC-24 هستند.)

کاتالوگ برد جک اکسترا

تجهیزات ایمنی

ترمینال چشم PH1 را میتوان به ۳ حالت تنظیم کرد : ۱ـ باز ۲ـ توقف ۳ـ غیرفعال

۱ـ حالت باز: وقتی که مانعی بین چشم قرار میگیرد و درب در حال بسته شدن باشد، درب ها باز میشوند و بعد از زمان اتوماتیک بسته میشود.

۲ـ حالت توقف: وقتی که مانعی بین چشم قرار گیرد و درب در حال بسته شدن باشند، درب ها متوقف و بعد از زمان اتوماتیک بسته میشوند.

۳ـ غیرفعال: وقتی که مانعی بین چشم قرار گیرد، درب چه در حال باز شدن و چه در حال بسته شدن باشد، هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهد. در این حالت چشم غیر فعال است و روی صفحه LCD هشـدار چشم غیرفعال است، مشاهده میشود.

کاتالوگ برد جک اکسترانکته : ترمینالPH2 (PHOTO Open) در حالت حاضر غیرفعال است.

برنامه دهی:

توضیح علائم و دستورات صفحه نمایش

کاتالوگ برد جک اکسترا

مکان یابی منوهاکاتالوگ برد جک اکسترا

نکته: وقتی داخل منوها هستید، سیستم هیچ عملکردی انجام نمیدهد.

ساختار منو

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – منوی اصلی

منوهای اصلی

برای ورود به فهرست کلید (MENU) را ۳ ثانیه نگه دارید.

در کلیه مراحل پس از تنظیمات فشار دکمه (MENU) جهت تأیید ضروری است.

کاتالوگ برد جک اکسترا

انتخاب زبان

میان زبانهای مشخص شده فارسی یا انگلیسی را انتخاب کنید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

تنظیمات کالیبره

کالیبره یعنی درب با یک بار بسته و باز شدن بتواند کـورس باز و بسته شدن را تشخیص دهد تا محل آهستـه شدن و تأخیر بین لنگه اول و دوم را محاسبه کند.

انکودر قطعه ای است که به موتور متصل میشود و میتواند دور موتور  (rpm) را محاسبه کند در صورتیکه انکودر هر کدام از موتورها سالم باشد LED مربوط به آن در طی مرحله باز و بسته شدن روشن میشود.

از منوی تنظیمات کالیبره، تنظیم اتوماتیک را انتخاب کنید بسته به نوع تنظیم (کالیبره با انکودر یا کالیبره با زمان) سرعت نرمال، سرعت آهسته، حساسیت به مانع و تأخیر بین لنگه اول و دوم به طور خودکار محاسبه میشود.

کالیبره با انکودر

کاتالوگ برد جک اکسترا

مراحل کالیبره شدن در طی ۶ قسمت توضیح داده شده است.

۱ـ در هر دو نـوع تنظیـم، درب باید ابتدا کالیبره شـــود. پس از انتخاب کالیبره با انکودر یـا بـا زمان هر دو لنگه درب را در حالت نیمه باز قرار دهید و کلیـد (MENU) را فشار دهید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

۲ـ پس از اتمام کالیبراسیون، پیغام کالیبره تمام شده روی LCD مشاهده میشود.

کاتالوگ برد جک اکسترا

۳ـ در کالیبره ابتدا موتور ۲ شروع به بسته شدن میکند.

۴ـ پس از اتمام بســـته شدن موتور ۲ ، موتور ۱ شـروع بـه حرکت کرده و درب کاملاً بسته میشود.

۵ـ پس از اتمام بسته شدن درب، قفل برقی آزاد شده و موتور ۱ شروع به باز شدن میکند.

۶ـ بعد از باز شدن لنگه اول به طور کامل در آخرین مرحله از کالیبره کردن، ابتدا قفل برقی آزاد شده و سـپس لنگـه دوم تا آخر باز میشود.

ـ پس از باز شدن هر دو لنگه پیغام «کالیبره انجام شد» روی LCD نمایش داده میشود و سیستم به صورت خودکار ریست میشود.

برای بسته شدن دربها دکمه ریموت را فشار دهید.

اگر درب بر اساس انکودر کالیبره شده باشد روی صفحه LCD در هنگام باز و بسته شدن حرف E نمایش داده میشود.

کالیبره با زمان

کاتالوگ برد جک اکستراکاتالوگ برد جک اکستراکاتالوگ برد جک اکسترا

ـ در کالیبره ابتـدا موتـور ۲ شروع به بسته شدن میکند.

ـ پس از اتمام بسته شدن موتـور ۲ ، موتور ۱ شروع به حرکت کرده و درب کاملاً بسته میشود.

ـ پس از اتمـام بسته شدن درب قفل برقی آزاد شده و موتور ۱ شروع به باز شدن میکند.

ـ پس از باز شدن لنگه اول به صورت کامل در آخرین مرحله از کالیبره کردن ابتدا قفل برقی آزاد شده و سپس پس از باز شدن هر دو لنگه پیغام «کالیبره انجام شد» روی LCD نمایش داده میشود.

توجه: اگر در منوی Time تغییر سرعت صورت گرفت سیستم باید دوباره کالیبره شود، اگر درب بر اساس زمان کالیبره شده باشد روی صفحه LCD هنگام باز و بسته شدن درب حرف T نمایش داده میشود.

توجه: در صورتیکه درب بر اساس زمان کالیبره شده باشد برای تغییر سرعت و تأخیر بین دو لنگه باید پس از انجام تغییر تغییر سیستم دوباره کالیبره شود.

تنظیمات دستـی

در صورتی که مایل به افزایش یا کاهش مقادیر هستید، از منوی دستی سرعت نرمال و آهسته و حساسیت به مانع، مکان آهسته شدن را در سرعت نرمال و آهسته تغییر دهید.

برای تنظیم سرعت از منوی تنظیمات کالیبره منوی دستی را انتخاب کنید.

سرعت عادی از ۵۰ % تا ۱۰۰ % و سرعت آهسته از ۳۰ % تا ۸۰ % قابل تنظیم است.

تنظیم سرعت عادی:

کاتالوگ برد جک اکسترا

تنظیم سرعت آهسته:

کاتالوگ برد جک اکسترا

برای تنظیم حساسیت به مانع از منوی تنظیمات کالیبره منوی دستی و حساسیت مانع را انتخاب کنید.

حساسیت به مانع برای سرعت عادی و آهسته از ۱ تا ۱۰ قابل تنظیم است.

کاتالوگ برد جک اکسترا

برای تنظیم مکان آهسته شدن لنگه ها از منوی تنظیمات کالیبره منوی دستی و حساسیت مانع را انتخاب کنید.

مکان آهسته شدن از ۵ % تا ۵۰ % قابل تغییر است.

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – تنظیم زمان ها:

اتوماتیک بستن

از منوی تنظیم زمانها، بستن اتوماتیک را انتخاب کنید. برای تنظیم زمان اتوماتیک بستن، در دو لنـگه و در تک لنگه M1 را انتخـاب کنید. صفر شدن زمان باعث حذف اتوماتیک بستن میشود.

زمان اتوماتیک بستن از ۰ تا ۳۰۰ ثانیه قابل تغییر است. اتوماتیک بستن بعد از قطع برق و فشار دکمه Stop غیرفعال است.

برای حذف اتوماتیک بستن مقادیر را روی صفر تنظیم نمایید.

لازم به ذکر است که برای حذف اتوماتیک بستن غیر از صفر کردن مقادیر در منوی بستن اتوماتیک باید زمان چشم نیز صفـر شود.

کاتالوگ برد جک اکسترا

زمان چشم

برای اتوماتیک بستن بر حسب زمان عبور جسم. از منوی تنظیم زمان، زمان چشم را انتخـاب کنید.

برای تنظیم اتوماتیک بستن بر حسب عبور جسم از بین چشم در دو لنگه از M1+M2 و در تک لنگه از M1 استفاده کنید. زمان چشم از ۰ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه قابل تغییر است.

کاتالوگ برد جک اکسترا

تأخیر باز شدن بین لنگه اول و دوم

از منوی زمان، تأخیـر باز شدن را انتخاب کنید. تأخیر بین دو لنگه از ۱ تا ۱۰ ثانیـه قابل تغییر است.

کاتالوگ برد جک اکسترا

تأخیر در بسته شدن

برای تأخیر لنگه دوم نسبت به لنگه اول، در بسته شدن از منوی تنظیم زمان تأخیر بسته شدن را انتخاب کنید این مقادیر از ۱ الی ۱۰ ثانیه قابل تغییر است.

کاتالوگ برد جک اکسترا

زمان کار

زمان کار موتور از ۵۰ تا ۱۵۰ ثانیه قابل تنظیم است. این عملکرد از کار بیهوده موتور در مواقعی که جکها خلاص هستند جلوگیری میکند.

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاربرها

اضافه کردن ریموت جدید

برای اضافه کردن ریموت جدید از منوی کاربر، ریموت جدید را انتخاب کنید.

سپس گزینه بله را انتخاب کنید.

کاربر ۹ ثانیه فرصت دارد تا دکمه قفل ریموت را فشار دهد. در صورت گرفتن کد توسط سیستم پیغـام «کاربر اضافه شد» و شماره ریموت ذخیره شده را مشاهده میکنید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

برای جلوگیری از کد شدن ریموتهای اطراف بهتر است کد کردن را سریع انجام داده و بعد از کد شـدن ریمـوت ها دکمه CANCEL را فشـار دهیـد تا از برنامه خارج شوید.

لازم به ذکر است که حداکثر ۲۵۰ عدد ریموت قابل کد شدن میباشد.

حذف یکی از ریموتها

در صورتیکه بخواهید یکی از ریموتها را از روی سیستم حذف کنید از منوی کاربر گزینه حذف ریموت را انتخاب کنید و سپس شماره ریموت موردنظر را که قبلاً یادداشت کرده اید را انتخاب و کلید MENU را فشار دهید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

حـذف تمـام ریمـوتها

در صورتی که بخواهید تمامی ریموتها را از روی سیستم حذف کنید از منوی کاربرها گزینه حذف تمامی کاربرها را انتخاب کنید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – تنظیمات پیشرفته

زمان قفل

زمان مورد نیاز جهت آزاد سازی قفل از ۱ تا ۱۰ ثانیه قابل تغییر میباشد.

کاتالوگ برد جک اکسترا

فشار باز شدن

برای آزادسازی بهتر قفل در ابتدای مرحله باز شدن فشاری به درب اعمال میشود این فشار از ۰ تا ۲ ثانیه قابل تنظیم میباشد.

(صفر شدن مقدار به منزله غیرفعال بودن این عملکرد میباشد)

کاتالوگ برد جک اکسترا

فشار بسته شدن

جهت قفل شدن درب در پایان مرحله بسته شدن، موتورها فشاری را به درب اعمال میکنند که این زمان از ۰ تا ۲ ثانیه قابل تغییر است.

(صفر شدن مقدار به منزله غیرفعال بودن این عملکرد میباشد)

کاتالوگ برد جک اکسترا

ترمینال ۲ : ۱

جهت استفاده ریموت برای مصارف جداگانه از ترمینال ۲ و ۱ استفاده میشود.

این ترمینال در حالت N.O میباشد.

قدرت جریان دهی این ترمینال ۵A میباشد.

کاتالوگ برد جک اکسترا

برای گرفتن خروجی دائم از ترمینال ۱ و ۲ گزینه دائم را انتخاب کنید. برای فعال کردن خروجی ۲ و ۱ از دکمه سوم ریموت استفاده کنید.

برای گرفتن خروجی لحظه ای از ترمینال ۱ و ۲ گزینه لحظه ای را انتخاب کنید.

زمان رله در منوی زمان رله قابل تنظیم میباشد. زمان خروجی برای حالت لحظهای از ۱ الی ۳ ثانیه قابل تنظیم است.

برای گرفتن خروجی سیستم جهت روشن شدن لامپ پارکینگ از گزینه ترمینال ۱ و ۲ گزینه لامپ پارکینگ را انتخاب کنید.

زمان لامپ پارکینگ : زمان روشن ماندن لامپ پارکینگ از ۱ الی ۱۰ دقیقه قابل تنظیم است.

برای تنظیم زمان رله در حالت لحظهای و لامپ پارکینگ از منوی ترمینال ۱ و ۲ گزینه زمان رله را انتخاب کنید.

عملکرد چشم

عملکرد چشم بسته به نوع تنظیم متفاوت میباشد.

۱ـ (باز) درب در حالی که در حال بسته شدن است باز میشود.

۲ـ (توقف) درب با دیدن مانع میایستد.

۳ـ (غیرفعال) درب هیچ گونه عکس العملی در قبال وجود مانع بین چشمها از خود نشان نمیدهد.

برای غیر فعال کردن چشم وقتی که درب باز شده و بسته نمیشود باید ابتدا برق سیستم را از طریق کشوی ترمینال فیوز قطع کرده و دوباره وصل کنید.

آدرس سایت شرکت روی صفحه نمایش داده میشود سپس از طریق منوها چشم را غیرفعال کنید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

تعداد لنگه ها

در تنظیم بر حسب انکودر باید تعداد لنگه ها را مشخص کرد چون در صورت نرسیدن پالس انکودر توسط یکی از لنگه های سیستم از کار میافتد.

کاتالوگ برد جک اکسترا

تست

در منوی تست شما میتوانید فرمان ارسالی از میکرو تا ترمینال و فرمان ارسالی از ترمینال ها تا لوازم متصل شده به پانل را تست کنید.

تست موتور ۱ :

از منوی تست، تسـت موتـور ۱ را انتخاب کنید به وسیله دکمه بالا و پائین (باز و بسته) میتوانید موتـور و انکودر ۱ را چک کنید و در صـورت معیوب بودن هر کدام پیغام مرتبط را روی LCD مشاهده نمایید.

تست موتور ۲ :

از منوی تست، تست موتـور ۲ را انتخـاب کنید به وسیله دکمه بالا و پائین (باز و بسته) میتوانید موتور۲ و انکودر ۲ را چک کنید و در صـورت معیوب بودن هر کدام پیغام مرتبط را روی LCD مشاهده نمایید.

فلاشـر :

برای تست فلاشر از منوی تست، فلاشر را انتخـاب کنیـد و دکمـه MENU را فشـار دهید، فلاشر ۵ ثانیه شروع به فلاش زدن میکند.

قفـل :

برای تست قفل از منوی تست، قفل را انتخاب کنید و دکمه MENU را فشار دهیـد، قـفـل ۳ ثانیه فعال میشود.

ترمینال ۱ و ۲ :

برای تست ترمینال ۱ و ۲ از منوی تست، ترمینـال ۱ و ۲ را انتخاب کنید و دکمـه MENU را فشار دهید.

به وسیله مولتی مترمیتـوانیـد از سالم بودن ترمینـال ۱ و ۲ اطمینان حاصل کنید.

در این حالت ترمینال ۱ و ۲ به مدت ۳ ثانیه اتصال کوتاه میشود.

ریموت ها :

برای تست هر کدام از ریمـوتها از منوی تست، ریمـوتها را انتخاب کنید و دکمه قفل ریموت را فشار دهید و از سالم بودن ریموتها مطمئن شوید.

ترمینال :

جهت تست ترمینال ها:

میتوانید با اتصـال کوتاه کـردن ترمینـال GND با LED, STOP, L2, L1, Photo مربوط به آن را روشن کرده و از سالم بودن هر یک از ترمینال ها اطمینان حاصل کرد.

گزارش

از منوی گزارشات، فرمان دریافتی را انتخاب کنید و به وسیله دکمه و فرمانهای گرفته شده قبلی را چک کنید.

سیستم قابلیت ذخیره ۵۰ فرمان قبلی را دارد.

طریقۀ اعمال تحریک نیز در هنگام گزارش دیده میشود که به ۳ صورت:

۱: ریموت

۲: ترمینال L1

۳:ترمینال L2

کاتالوگ برد جک اکسترا

دفعات کارکرد:

از منوی گزارشات تعداد دفعات کارکرد را انتخاب کنید در این قسمت تعداد باز و بسته شدن درب ذخیره میشود.

ریسِـت

برای برگشت به تنظیمات اولیه کارخانه از منوی تنظیمات پیشرفته گزینه (ریسِت) را انتخاب کنید.

کاتالوگ برد جک اکسترا

طریقه کد کردن ریموت

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – کد کردن ریموت

کاتالوگ برد جک اکسترا – اشکالات و راه حل ها

کاتالوگ برد جک اکسترا

کاتالوگ برد جک اکسترا – اشکالات و راه حل ها

دیدگاهتان را بنویسید