نحوه ثبت سفارش

ثبت سفارش در فروشگاه اکسین طبق مراحل زیر انجام میشود:

در صورتی که مدل جنس خود را میدانید با استفاده از نوار جستجو، محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و به سبد خرید خود اضافه می نمایید. درغیر این صورت کالای خود را بر اساس دسته بندی محصولات انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید. سپس پس از طی نمودن مراحل پرداخت خرید خود را کامل کنید.