آموزش, آموزش برق

سیم پیچ Electromagnetic coil

سیم پیچ Electromagnetic coil

سیم پیچ Electromagnetic coil به طور ساده یک سیم هادی معمولی است که پیچانده شده است. مقاومت اهمی سیم پیچ را در اغلب موارد می توان صفر فرض نمود و بنابر این با عبور جریان DC سیم پیچ مانند یک هادی عمل کرده و عکس العملی ندارد.

اما چنانچه جریان عبوری بخواهد تغییر نماید، سیم پیچ با تغییر جریان مخالفت نموده و این مخالفت به صورت ایجاد ولتاژی به نام ولتاژ القائی بروز نماید و اصولاَ این خاصیت خود القائی سیم پیچ می نامیم.

سیم پیچ Electromagnetic coil چیست؟

هرگاه از سیمی جریان عبور کند اطراف سیم میدان مغناطیسی ایجاد می شود. در سال ۱۸۲۴ دانشمندی به نام اورستد دریافت که هرگاه قطب نمائی به سیم حامل جریان نزدیک شود عقربه منحرف می شود.

اثبات این موضوع است که اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد. تجمع براده ها در نزدیکی سیم بیشتر بوده به این معنی که شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده در نزدیکی سیم بیشتر است و هر چه از سیم دورتر شویم میدان مغناطیسی ضعیف تر می شود.

عمل موتوری

در جلوی سیم حامل جریان میدان مغناطیسی جریان مزبور با میدان مغناطیسی دائم در خلاف جهت بوده و در پشت سیم میدان های مزبور هم جهت هستند بنابر این در پشت سیم یک میدان قوی و در جلوی سیم یک میدان ضعیف بوجود می آید.

اختلاف شدت میدان در دو طرف سیم باعث می گردد تا بر سیم حامل جریان نیروئی به سمت بالا وارد شود.

امتداد نیروی مزبور عمود بر صفحه ای است که امتداد جریان و میدان مغناطیسی دائم بوجود می آورند و جهت آن در جهتی است که سیم را از میدان قوی تر به سمت میدان ضعیف تر حرکت دهد، تا تعادل در دو طرف سیم برقرار گردد.

READ  لیبل گیت فروشگاهی

پدیده مزبور اساس کار همه موتورهای الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می نماید.

عمل ژنراتوری

عکس پدیده مزبور یعنی موتوری عمل ژنراتوری است، به همان ترتیبی که بر سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی نیرو وارد می شود.

چنانچه یک سیم هادی را در یک میدان مغناطیسی به نحوی حرکت دهیم که خطوط قوای مغناطیسی را قطع نماید تولید جریان می شود که به آن جریان القائی گویند.

شارژ و دشارژ

همانند خازن سیم پیچ هم قابلیت شارژ و دشارژ دارد. با این فرق که انرژی در سیم پیچ به صورت الکترو مغناطیسی ذخیره می شود. در صورتی که انرژی ذخیره شده در خازن از نوع الکترو استاتیکی است.

دیدگاهتان را بنویسید