سیستم اعلام سرقت

سیستم اعلام سرقت

سیستم اعلام سرقت يا همان دزدگير اماكن، سیستمی است که برای جلوگیری از سرقت اماکن و اعلام سرقت از مکانی خاص و یا اعلام سرقت وسیله ای خاص از مکانی خاص استفاده می گردد.

انواع سیستم اعلام سرقت شامل : اعلام سرقت اماکن ، اعلام سرقت خودرو ، دزدگیر فروشگاهی می باشد.

محدود کردن جستجو

Showing 1–20 of 39 results