کانکتور

کانکتور

کانکتور (به انگلیسی Connector) قطعاتی هستند که معمولا برای اتصال بخش های مختلف مدارات الکتریکی به کار میروند ریشه این واژه کلمه Connect به معنای اتصال است و واژه ی کانکتور به معنای اتصال دهنده می باشد. این قطعات در جای که احتمال قطعی است و یا قصد داریم بعدا آن را به سهولت جهت تعویض یا تعمیر باز و بسته کنیم استفاده می گردد. در ورودی تغذیه ، اتصالات قطعات جانبی و بردهای که احتمال تعویض قطعه یا کابل در آنها است از کانکتور استفاده می شود.

Showing all 5 results