کانکتور

کانکتور

کانکتور (به انگلیسی Connector) قطعاتی هستند که معمولا برای اتصال بخش های مختلف مدارهای الکتریکی به کار میروند.

ریشه این واژه کلمه Connect به معنای اتصال است و خود واژه به معنای اتصال دهنده می باشد.

connector ها در جای که احتمال قطعی وجود دارد و یا قصد داریم بعدا آن را به سهولت جهت تعویض یا تعمیر باز و بسته کنیم استفاده می گردد.

در ورودی تغذیه، اتصالات قطعات جانبی و بردهای که احتمال تعویض قطعه یا کابل در آنها است از کانکتور استفاده می شود.

این قطعات دارای جنسیت هستند و به دو دسته نرگی و مادگی تقسیم میشوند.

مادگی‌ها معمولا روی برد لحیم می‌شوند و نرگی نیز در کنار مادگی میگیرد.

این قطعات تنها در یک جهت قابلیت اتصال دارند.

امکان اینکه از هر سمتی نرگی به مادگی متصل شود، وجود ندارد.