دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی (Heat Detector) یکی از اجزای سیستم اعلام حریق است.

یکی از راه های تشخیص حریق در یک مکان، وجود حرارت در آن مکان است.

این دتکتور نسبت به گرما حساس بوده و هنگامیکه تغییرات غیرمعقول دما در یک محیط ایجاد شود، این دتکتورها حریق را تشخیص میدهند.

طرز کار آشکارساز حرارتی

این دتکتور از یک بی متال (دو نوار فلزی با جنس مختلف) تشکیل شده است.

زمانی که گرما روی بی متال اثر می کند، گرما باعث نزدیک شدن کنتاکت ها به یکدیگر و بسته شدن مدار داخلی سنسور می شود و به این صورت سبب عملکرد دتکتور می شود.

کاربرد آشکارساز حرارتی

این دتکتورها بیشتر برای مکان هایی مانند آشپرخانه یا آبدارخانه، پمپ خانه، موتورخانه یا هر نقطه ای که شروع کننده آتش و تولید کننده گرما باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع دتکتور حرارتی

– دتکتور حرارتی دمای ثابت (Fixed Temperature Heat Detectors)

یکی از متداول ترین انواع دتکتور حرارتی است.

هنگام وقوع آتش و افزایش دما، چنانچه دمای اطراف دتکتور به دمای معینی مثلا 58 درجه برسد، حسگر دتکتور عمل میکند و اخطار آلارم را به مرکز کنترل اعلام میکند.

– دتکتور حرارتی دمای ثابت بالا (High Fixed Temperature Heat Detectors)

این دتکتور مانند دکتور حرارتی ثابت است با این تفاوت که این دتکتور در دمای 78 درجه عمل کرده و اخطار آلارم را به پنل مرکزی ارسال میکند.

– دتکتور حرارتی افزایشی (Rate of Rise Heat Detectors)

زمانی که دمای محیط تحت پوشش دتکتور در بازه زمانی مشخص بیش از حد تعریف شده (توسط کارخانه سازنده) افزایش پیدا کند، این دتکتور عمل نموده و اخطار آلارم را برای پنل اعلام حریق مرکزی اعلام می کند.

– دتکتورهای LHD یا دتکتورهای کابلی (کابل حرارتی)

این دتکتورها برای تشخیص حریق در شرایط خاص مانند حفاظت از ترانسفورماتورها، سینی کابل ها، مخازن نفتی، تسمه نقاله ها و … به کار میروند.

– دتکتورهای ترکیبی دودی و حرارتی (Multi Heat and Smoke Detectors)

دتکتورهای ترکیبی دودی و حرارتی دارای هر دو حسگر دود و حرارت برای تشخیص وقوع آتش هستند.

به طور کلی سنسور دود و حرارت به یکدیگر وابسته اند و توسط یک میکروپروسسور کنترل می شوند.

به این صورت که افزایش درجه حرارت به کندی، حتی اگر به دماهای بالا هم برسد، به تنهایی برای اعلام وضعیت حریق کافی نیست.

باید ذرات دود نیز توسط حسگر تشخیص داده شود یا این که دما ظرف مدت زمان محدودی به صورت ناگهانی افزایش یابد تا دتکتور عمل کند.